Menadžment pivovare

Miroslav Holjevac

Predsjednik Uprave i Direktor prodaje i komercijalne izvrsnosti

Slavica Kozina

Članica Uprave i Direktorica financija

Alina Ružić

Članica Uprave i Direktorica za pravne i korporativne poslove

Jadranka Sakoman

Direktorica ljudskih potencijala

Dubravko Tome

Direktor proizvodnih i logističkih operacija

Ana Štebih Pinjuh

Direktorica marketinga

Dario Gavran

Direktor za tržište Bosne i Hercegovine